Catadiòptric Barrera New-Jersey

Catadiòptric reflector a una o dos cares per a  senyalització vertical.

Ús principal sobre barrera new-jersey.

Disponible en varis colors d’ estructura base i de reflectant, segons necessitats del client.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Superfície del reflectant77×117 mm
Superfície de la base87×92 mm
Retro-reflexió 950 Ra (cd/lux/m2)
Fixació sobre barrera, paret, paviment, … amb 2 o 4 cargols
Colors per la superfície reflectoraBlanc, taronja, vermell, blau i verd
Colors per la superfície de fixacióNegre, marró i verd
Logo personalitzable
Estanquitat entre la base i plaques reflectants
Resistència als raigs ultraviolats
Resistència a condicions climatològiques adverses
Base flexible. Adaptable a superfícies corbes

ALTRES CARACTERÍSTIQUES

Utilización

Àmbits urbans

Sobre barreras divisòries del sentit de circulació (barrera de de formigó Nw Jersey, barreres ,metàl·liques, …)
Sobre asfalt per a la indicació de vies de servei
Senyalització d’entrades de peatge
Murs laterals
Parets interiors de pàrquings
Et.

Àmbits rurals

Senyalització de vies verdes, sobre paret lateral o tanca de fusta

Avantatges

Facilitat de muntatge

Amb 2 o 4 cargols, o reblonat directament a través de la base de goma

Resistència a la intempèrie i a la corrosió 

Estanquitat al filtratge d’aigua entre els components

Absència d’òxid al no utilitzar reblons metàl·lic.

Especialment indicat per zones fredes o ambients salins

Resistència l’impacte

Bona resposta l’impacte per la flexibilitat de la base