Senyalització i seguretat vial

Catadiòptrics New Jersey, catadiòptrics bionda.